ایران
نگارش در تاريخ شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ توسط پ رزم شعار

ببینید گزارش کار نوشتن آسون نیست

باید یک آزمایش دقیق انجام داد اطلاعات رو تو جداولی نوشت و بعد اونارو روی کاغذ

های مختلف مثل میلی متری نیمه لگاریتمی و .... کشید

رسم نمودار رو از ساده ترین کاغذ یعنی کاغذ میلی متری شروع می کنیم باید روی

کاغذ محور ها رو مشخص کرد به طور مثال دما بر حسب زمان سپس اطلاعات بدست

اومده توی آزمایش را با نشان دادن نقطه هایی در کاغذ نشان بدهیم سپس خطی را

رسم می کنیم که به تمامی نقطه ها نزدیک باشد دقت کنید من نگفتم از تمامی ن

قطه ها بگذرد گفتم به همه نقطه ها نزدیک باشد خواه از آن ها عبور کند خواه عبور ن

کند گاهی بهترین خط از هیچ نقطه ای عبور نمی کند سپس طبق خط رسم شده

شیب نمودار را بدست آورده و در فرمول های مورد نظر قرار می دهیم

منتظره چی هستی الان

 تموم شد برو رو کاغذت نمودارو رسم کن

راستی اگه سوال براتون در قسمت کشیدن نمودار پیش اومد برامون بنویسید تا کمکتون کنیم

شارژ ایرانسل

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

دانلود

دانلود