ایران
نگارش در تاريخ شنبه هشتم بهمن 1390 توسط پ رزم شعار
آونگ ساده عبارت است از یک نقطه مادی که به انتهای نخی بی وزن و غیر قابل انعطاف آویخته شده است در نوسانات کم دامنه می توان ثابت نمود زمان تناوب آونگ تابع دامنه نوسان نبوده و به جنس و جرم نقطه مادی نیز بستگی ندارد بلکه تابع طول آونگ و شتاب جاذبه زمین است

مطابق شكل مقابل برآونگ دونيروي وزن(mg)وكشش نخ(T)واردمي شود.Tدرامتدادنخ است ودرهرلحظه برمسيرحركت وزنه عمودمي باشد.بنابراين درراستاي مماس برمسير،مولفه ندارد.نيروي وزن به دومولفه تجزيه مي شود.يك مولفه درامتدادمماس برمسيركه برابر F = mg sin θ است ومولفه ديگردرامتدادعمود بر مسير و برابر  است.F نيروي بازگرداننده است و مي خواهد آونگ را به وزن تعادل برگرداند. اگرطول آونگ را L درنظربگيريم به دليل كوچك بودن زاويه انحراف آونگ خواهيم داشت:

 

نتيجه مي شود:

F همواره درخلاف جهت بردارمكان است،بنابراين:

 

رابطه بالانشان مي دهد نيروي بازگرداننده در آونگ ازقانون هوك (F=-kx)پيروي ميكند و لذا حركت آونگ ساده كم دامنه يك حركت هماهنگ ساده است.ازطرفي بنا به قانون دوم نيوتن مي توان نوشت:

 

 

ازمقايسه رابطه بالا با رابطه  نتيجه مي شود:

     

 

 و

 

 

ودر انتها باید بگم در صورت استفاده از این مطالب باید نام منبع نیز ذکر شود

کلیه مطالب مربوط به وبلاگ ایران http://www.irooniirooni.blogfa.com/  

  می باشد

شارژ ایرانسل

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

دانلود

دانلود